Projectmanagement voor Rijkswaterstaat. De Utrechts Stadsbaantunnel is "stand alone" ontworpen en wordt in december 2015 op basis van lokale bediening open gesteld voor het verkeer. De bediening moet uiteindelijk gedaan worden vanuit de Rijkswaterstaat verkeerscentrale. Kimpro ontwerpt de koppeling tussen de objecten (tussen tunnel en VC), en voert succesvol het projectmanagement over realisatie, testen en ingebruikname. In december 2016 is de centrale bediening een feit, ruim binnen tijd en budget gerealiseerd.