Projectmanagement voor Rijkswaterstaat. In de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat draaien begin 2014 veel systemen op platforms die nog fysiek zijn uitgevoerd. Kimpro realiseert het ontwerp, uitrol en in gebruik name van een volledig gevirtualiseerd platform per RWS-Verkeerscentrale zonder één moment van service-verlies. Een reductie van meer dan 100 fysieke machines, energieverbruik en netwerk-poorten.