Projectmanagement voor Rijkswaterstaat. Begin 2014 wordt de Nucleaire Top met vrijwel alle wereldleiders in Den Haag gehouden. Voor de afhandeling van het verkeersmanagement wordt een tijdelijke VerkeersCentrale neergezet waarin alle betrokken entiteiten en autoriteiten zitting hebben. Kimpro realiseert succesvol in drie maanden tijd het ontwerp en de bouw t/m ingebruikname in een bestaande RWS-locatie, en verzorgt in korte tijd ook weer de volledige normalisatie / afbouw.