Transitiemanagement voor de Verkeers Centrale Noord West Nederland, Rijkswaterstaat. Transitiemanagement vormt de koppeling tussen de bouwers en onderhoudspartijen van werken, projecten en systemen, en de organisatie van de verkeerscentrale, en zorgt ervoor dat steeds die RWS-interne partijen die te maken hebben met een aspect van zo'n activiteit, er bij betrokken en ge´nformeerd worden. In deze opdracht begeleid ik de transitie en integratie verschillende spoedaanpak projecten, zoals de realisatie van een aantal spitsstroken op het hoofdwegennet rond Amsterdam. Deze opdracht wordt in eigen beheer uitgevoerd, van najaar 2010, tot februari 2012.