PRODUCTEN

Het klinkt eenvoudig:

Ingenieursdiensten,
op het snijvlak van infra en ICT.

Wat dat inhoudt?

Niet alles is met een schaartje te knippen.
Hiernaast een aantal hoofdgroepen.
Dingen lopen vaak in elkaar over,
zijn 'dit, met een beetje van dat'.


Bezie de hoofdgroepen net zo:
dat u dus ook altijd 'niet alleen dit,
maar ook dat' krijgt.


En: zo eenvoudig als kan, kwaliteit,
alles meewegend, met oog voor de omgeving,
de klant, de opdrachtgever, de eindgebruiker,
en al die andere stakeholders.
INTERIM MANAGEMENT: in een projectteam of in de lijnorganisatie een rol overnemen.

PROJECTMANAGEMENT: uw project, mijn zorg, uw vooruitgang. Bijvoorbeeld volgens Prince2.

PROCESMANAGEMENT: bewaken dat 'de dingen doorlopen', gaan zoals ze moeten gaan, zodanig dat de verschillende deelprocessen elkaar maximaal gaan versterken.

ADVIES: Conceptueel, of in details. Door een gesprek of door er een document over op te stellen. Een startdocument, een businesscase, een PID, een SLA, een DAP, een OLA, een testplan.

0